VIDUKLĖS ODONTOLOGIJOS KLINIKOS VEIKLOS PRADŽIA

Nr. RASE-LEADER-6A-D-1-2

Įgyvendinant projektą siekiama pradėti Viduklės odontologijos klinikos veiklą prisidedant prie Raseinių rajono VVG „Raseinių krašto bendrija“ teritorijos ekonominės plėtros bei užimtumo didinimo, nes bus įsigyta įranga būtina  odontologijos, implantavimo ir protezavimo bei panoraminių dantų nuotraukų darymo paslaugų teikimui, sukuriant naujas darbo vietas Viduklėje.