Petras Butkus

2019 metais baigė Lietuvos Sveikatos Universitete odontologijos studijų programa, įgytas odontologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ir gydytojo odontologo kvalifikacija.

MB Viduklės odontologijos klinikoje dirba nuo 2022 m. rugpjūčio mėnesio. Nuolatos kelia kvalifikaciją įvairose konferencijose.